Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Varför kan jag inte välja vårdande tandläkare eller munhygienist?

Vår verksamhetsmodell baserar sig på modern verksamhetsstyrning och tack vare den kan vi forma dagens gång utifrån individuella vårdbehov. En förutsättning för flexibiliteten är att följande patient alltid behandlas av den tandläkare eller munhygienist som först blir ledig. Vid specialbehandlingar eller längre vårdperioder såsom rotbehandling är vårt mål emellertid att styra kunden till den tandläkare som inlett behandlingen.

Hur bokar jag en tid?

Enklast bokar du själv en tid genom vår tidsbokning på webben. Du kan också boka en tid genom att ringa oss på numret 09 58 400 300 eller genom chatten på vår webbplats.

Jag fick inte en bokningsbekräftelse till min e-post. Vad borde jag göra?

Om du inte har fått ett meddelande, kontrollera din skräppostmapp. Du observerar väl att det kan förekomma ett litet dröjsmål innan meddelandet kommer.

Hur kan jag flytta eller annullera min tid?

Du kan flytta din bokning fritt inom ett tidsfönster med samma bokningsavgift senast 12 timmar före den bokade tiden. I e-posten med bekräftelse av tidsbokningen finns färdigt en länk till flyttning eller annullering av en tid. En tid kan du också annullera genom att skicka e-post till adressen info@hygga.fi. Om en tidsbokning annulleras återbetalar vi emellertid inte bokningsavgiften.

Jag har inte en finländsk personbeteckning. Kan jag ändå boka en tid?

En tidsbokning via nätet är tyvärr inte möjlig om du inte har en finländsk personbeteckning, men vi kan för dig göra en tidsbokning per telefon eller genom chatten.

Kan jag betala med kontanter?

Vi hanterar inte kontanter på mottagningen. Åtgärdsavgiften kan du betala med inhemska bankkort, Visa Electron, kreditkort eller Apple Pay.

Måste jag ta med mig FPA-kortet, eller räcker det enbart med det Europeiska sjukvårdskortet?

För att du ska få direktersättning ska du ha med dig FPA-kortet. Tyvärr berättigar det Europeiska sjukvårdskortet inte till FPA-ersättningar.

Jag har redan betalat bokningsavgiften, måste jag också betala för vården?

I bokningsavgiften ingår inte åtgärdskostnader. Innan behandlingen inleds går en tandläkare eller en munhygienist igenom vårdplanen och därtill hörande kostnadskalkyl och därför uppstår inte några överraskande kostnader på vår mottagning. Exempel på åtgärdspriser ser du i vår prislista.

Hur får jag en remiss till borttagning av tandsten som utförs av en munhygienist?

Remissen får du efter en kontroll av mun och tänder som utförts av tandläkare. Munhygienisten kallar vid behov då behandlingen inleds en tandläkare till rummet för att skriva en remiss. Om kontrollen har utförts på en annan privat klinik, kan du ta med dig remissen till munhygienisten och då behövs inte en ny kontroll.

Kan jag vid följande besök få en tid till samma tandläkare eller munhygienist?

Våra tandläkare och munhygienister har inte egna tidsbokningsböcker. Patienten tas alltid emot av den tandläkare eller munhygienist som först blir ledig. Din vårdplan har sparats i vårt patientdatasystem och därför fortsätter vården planenligt, också om tandläkaren eller munhygienisten skulle bytas.

Görs i Hygga också krävande åtgärder som utförs av specialtandläkare, såsom krävande kirurgiska tandborttagningar eller implantatbehandlingar som kräver konstgjorda ben?

Javisst, det gör vi. Specialtandläkare inom protetik och bettfysiologi genomför krävande kirurgiska ingrepp i Hygga.

Kan jag i Hygga få min tandvård som nedsövd?

Tyvärr så är detta inte möjligt. Det här beror på att tandvård under nedsövning kräver särskilda arrangemang och försiktighetsåtgärder, som vi inte kan erbjuda. Däremot är premedicinering möjlig, om du har en ledsagare med på mottagningen.

Jag har aktiv munherpes, kan jag få tandvård?

Vi kan tyvärr inte behandla en kund vars munherpes inte helt har läkts. Om du redan har bokat en tid, kan du flytta tiden framåt.

Varför varierar priserna på fyllningar så mycket?

Priserna vid fyllning fastställs utifrån omfattningen på det område som ska fyllas. En tandläkare pratar om fyllningsytor, dvs. en fyllning kan ha storleken av en, två eller tre ytor eller den kan ha storleken av en hel krona. På priset för fyllningen inverkar också om bedövning används och hur stort område som bedövas samt om det hål som ska fyllas är djupt, dvs. om det behövs andra tilläggsåtgärder. Exakta priser finns i vår prislista.

Varför finns i prislistan inte ett pris för hur mycket det kostar att laga en sprucken tand?

Tandläkaren lagar sprickan i tanden genom att fylla den, dvs. priset kan bedömas utifrån priserna på fyllningar.

Så här fungerar det

1.

Boka ett för dig lämpligt tidsfönster på en timme och betala bokningsavgiften 19,90€

2.

Du får behandling inom tidsfönstret genast då första tandläkare eller munhygienist blir ledig. Du får din exakta tid med ett sms en halv timme innan din behandlingstid börjar.

3.

Ditt besök är exakt så långt som du vill. Då du fixar allt på en gång slipper du besvärliga återbesök och du sparar tid.

Kundbetjäning

Ring vår kundservice

(09) 58 400 300